Les seves dades seran incorporades a l'arxiu amb titularitat del CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS per poder realitzar les gestions necessàries pel manteniment de la nostra relació professional. L'informem del seu dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals en el domicili del CONSELL ESPORTIU DEL RIPOLLÈS segons indica la Llei Orgànica 15/1999.